Bachova kvetová terapia

16. HONEYSUCKLE – Zemolez kozí – Zimolez kozí list

Esencia pre ľudí, ktorí stále žijú v minulosti. Nedokážu sa odpútať od šťastnejšieho obdobia alebo naopak nešťastia, ktoré sa im stalo, či ambícií, ktoré sa im nepodarilo uskutočniť. Od života už nič nečakajú.

Esencia ich vráti do prítomnosti. Naučia sa pozitívne čerpať z minulosti a znovu žiť a radovať sa v každom novom dni.

Vyhľadávanie

Kontakt

Ružena Novotová